Co obejmuje alimenty na dziecko?

Opieka i zapewnienie dziecku jest wymogiem dla wszystkich rodziców, niezależnie od separacji lub rozwodu. Aby zapewnić, że żaden rodzic odchodzi od rozwodu bez obowiązku finansowego zapewnienia dla ich dziecka, alimenty na dziecko jest nakazane w każdym przypadku rozwodu, w przeciwieństwie do alimentów na małżonków, które nie zawsze jest konieczne.

Stan Kalifornia przedstawiła standardowe obliczenia w celu określenia podstawowych kwot alimentów na dziecko. Obliczenie to bierze pod uwagę dochody rodziców i czas, jaki dziecko spędza z każdym z rodziców. Pierwotnych rodziców, którzy mają dziecko większość czasu będzie więcej w potrzebie alimentów na dziecko niż drugiego rodzica, który ma wizytacji rzadko.

Podstawowe alimenty na dziecko mają na celu pokrycie niezbędnych kosztów wychowania i utrzymania dziecka:

Żywność,
Ubrania,
ubezpieczenie zdrowotne,
koszty rozrywki i zajęć, oraz
szeregu innych codziennych wydatków.

Nie musi to iść tylko w kierunku podstawowych potrzeb, ale w kierunku tego, co zrobiłbyś dla swojego dziecka, gdybyś nadal był żonaty. Dziecko potrzebuje czegoś więcej niż tylko podstawowych rzeczy, aby rosnąć i dojrzewać w zdrowy sposób. Koszty wychowania dziecka są zróżnicowane i niekończące się. Wiele kosztów jest do opanowania i mogą być łatwo pokryte z podstawowych alimentów na dziecko. Niektóre koszty związane z wychowywaniem dziecka nie zostaną pokryte w ramach samych podstawowych alimentów.

Koszty opieki nad dzieckiem, które często przewyższają wszelkie inne wydatki, nie muszą być pokrywane w ramach podstawowych alimentów na dziecko. Nieubezpieczone koszty leczenia i czesne za szkołę prywatną również mogą znacznie przekroczyć podstawowe alimenty na dziecko. W przypadku tych drogich, ale często bardzo ważnych elementów, można zasądzić dodatkowe alimenty na dziecko lub w nakazie alimentacyjnym można zawrzeć język określający procentowy udział w tych kosztach, za którego pokrycie będzie odpowiedzialny każdy z rodziców. Zazwyczaj można to ustalić w oparciu o dochody rodziców. Jeśli są to niezbędne i uzasadnione wydatki, które spodziewasz się ponieść dla swojego dziecka, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem prawa rodzinnego o pomoc w sporządzeniu nakazu alimentacyjnego, który jest uzasadniony dla obu stron. Alimenty na dziecko są bardzo ważną częścią rozwodu, więc upewnij się, że podejmujesz właściwe kroki w celu osiągnięcia korzystnego wyniku.

Kategorie: Blog

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *